Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Jag vill jobba i klassrummet

Senast uppdaterad: 2016-10-25

Unga har ofta god kunskap om olika digitala arenor. CCO-licens: Mostphotos

Dina elever rör sig på olika digitala arenor och har också en relativt god kompetens att hantera dem. Det är när de stöter på problem som din roll blir viktig och kanske avgörande.

Kränkningar kan börja i skolan och sedan fortsätta under resten av dygnet i olika digitala kanaler. Det ingår i skolans uppdrag att utreda dessa. Som lärare kan du göra mycket för att förebygga kränkningar via internet:

  • Du kan skaffa dig mer kunskap om ungas digitala liv.
  • Du kan arbeta med eleverna kring frågor om hat, hot och kränkningar i digitala miljöer.

Här hittar du kunskap och material.

 

Eftersom eleverna själva oftast ser internet som en positiv plats är det viktigt att inte enbart peka på farorna.


Mot samma mål

Fler som jobbar mot samma mål ger större effekt. Inför arbete med No hate i skolan kan du samla fler goda krafter genom att

De samtal som ni har haft i skolarbetet kan då leva vidare i hemmen och effekten öka.