Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Fördjupning för pedagoger

Senast uppdaterad: 2016-10-25

Fem barn i skolkorridor

Foto: Shutterstock

Här hittar du förslag på hur du som pedagog kan stärka din medie- och informationskunnighet.

Lär om medier

Korta fakta om vad barn och unga gör på nätet, källkritik och sökmotorer, sociala medier, vad som gäller juridiskt online och medielandskapets utveckling. Lär om medier vänder sig till lärare på grundskola och gymnasium, bibliotekarier och föräldrar. Materialet har koppling till läroplanen.

Tidsåtgång: Lär om medier är indelad i olika ämnesområden. Omfattningen varierar.

> Gå till Lär om medier

MIK för mig

Digital utbildning i medie- och informationskunnighet (MIK). MIK för mig finns i tre versioner: En för elever på högstadiet och gymnasiet, en för lärare och skolbibliotekarier och en för folkbibliotekarier.

Tidsåtgång: Två timmar, om man gör den i en följd. Fungerar även att dela upp i mindre bitar.

> Till MIK för mig

Om ungas medievanor

I Statens medieråds rapporter Ungar & medier 2015 och Småungar & medier 2015 kan du fördjupa dina kunskaper om barns och ungas medievanor.

Tidsåtgång: Rapporterna laddas ner i pdf-format och innehåller sammanfattningar.

> Till Ungar och medier 2015 och Småungar och medier 2015