Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Organisation

Senast uppdaterad: 2017-06-01

Karta över organisation Statens medieråd.

Statens medieråd är organiserat i tre verksamhetsområden plus en administrativ avdelning. Därtill finns ett insynsråd och Riksrevisionen granskar vad myndighetens pengar går till och hur effektivt de används.

Direktör och myndighetschef är Ewa Thorslund. Statens medieråd leds av en ledningsgrupp bestående av cheferna för respektive verksamhetsområde.

Antalet anställda år 2015 är 20 personer, varav hälften är män.

Insynsråd

Statens medieråd är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet, som är utan beslutsfunktion, består av fyra ledamöter, utsedda av regeringen för en period om tre år. Aktuella förordnanden gäller 2014-2016. Uppgiften för insynsrådet är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Ledningsformen tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Statens medieråds insynsråd består av:

  • Malin Bergström, barnpsykolog och medicine doktor
  • Katti Hoflin, verksamhetschef Stockholms stadsbibliotek och författare
  • Jussi Karlgren, professor i språkteknologi, KTH
  • Jesper Strömbäck, professor medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet

> Mer information om insynsråd på Regeringskansliets webbplats.länk till annan webbplats