Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Press

Senast uppdaterad: 2017-09-19

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Yvonne Åstrand, projektledare, Statens medieråd.

Pressfrågor

Kontakta:

Yvonne Åstrand

Tel: 076–505 14 87

E-post: yvonne.astrand@statensmedierad.se

 

Fakta

Statens medieråd bildades 1/1 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde.