Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Press

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Helena Dal, Statens medieråd. Foto: Anna-Lena Ahlström

Pressfrågor

Kontakta:

Helena Dal

Tel: 076–505 14 65

E-post: helena.dal@statensmedierad.se

 

Fakta

Statens medieråd bildades 1/1 2011. Uppdraget definierades utifrån uppgifter som kommittén Medierådet och myndigheten Statens biografbyrå tidigare utförde.